Acte Necesare Vanzare Casa

CUPRINS

Înainte de achiziționarea unei case trebuie sa luati legatura cu un notar pentru a verifica documentele de proprietate ale vânzătorului si pentru comunicarea taxelor pe care urmează să le achitați.

Premergător semnării contractului de vanzare părțile pot semna o promisiune de vanzare (antecontract/precontract).

Totodată, vânzătorul si cumpărătorul trebuie sa negocieze si alte elemente cum ar fi:  momentul predării casei, prețul de achiziție, moneda in care se face plata si modalitatea de plata, daca se vinde mobilat si utilat, etc.

Cumpărătorii trebuie sa dispună si de fondurile necesare plății prețului din surse proprii sau daca se încadrează in condițiile băncilor pentru obtinerea unui credit prin programul Noua casa sau credit ipotecar.

Cumpărătorii unor case ar trebui sa facă o cercetare a zonei in care cumpăra, a vecinilor, a existentei canalizării stradale, traficul si accesul facil la facilități precum scoli sau magazine.

Acte necesare vanzare casa

  • acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției atat pentru teren cat si pentru construcția edificata pe teren (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, autorizație de construire, certificat de atestare a edificării, proces verbal de recepție, etc.);
  • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile;
  • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

Pentru contract de vanzare imobil in Bucuresti-Ilfov contactati notariatul de mai jos:

București-Ilfov

Consultație Notarială Gratuita Online*

Whatsapp

Email

*valabil Bucuresti-Ilfov
in luna aprilie

*Consultanța notarială se concentrează pe asistența și îndrumarea în vederea încheierii actelor notariale și poate să nu se aplice în mod automat la alte birouri notariale. Fiecare situație legală este unică, iar interpretarea și aplicarea legii într-un anumit context poate varia în funcție de circumstanțele specifice.

Alegeti metoda preferata de contact:*

Whatsapp

Email

*valabil doar in Bucuresti-Ilfov.

*Valabil doar defunctul a avut ultimul domiciliu in:
Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Ciorogarla, Domnesti, Magurele, Jilava, Darasti-Ilfov, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Berceni, Popesti Leordeni, Glina, Dobroesti, Pantelimon, Cernica, Branesti.

Whatsapp

Email

-19%

Taxe cu 19% reducere*

Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.

Notariat neplatitor de TVA

Programari limitate

*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna aprilie

Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.

;