Declaratii notariale

Pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca ea să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului. O astfel de declaraţie este, spre exemplu, declaraţia de renunţare la succesiune pentru care Codul Civil impune regula ca ea să fie dată în faţa unui notar.

De asemenea, numeroase acte normative (legi speciale, regulamente interioare ale diverselor instituţii, ordine de Ministru etc.) impun necesitatea unei declaraţii date în faţa notarului public.

Vă prezentăm mai jos cele mai populare tipuri de declaraţii întâlnite în practica notarială.

Tipuri Declaratii notariale

Declaraţie de acceptare a succesiunii
Declaratie de renunţare la succesiune/moştenire
Declarație de neacceptare a moștenirii
Reducţiunea testamentară
Retractarea renunţării la moştenire

Declarație de luare în spațiu locativ
Declaraţie pentru programul Prima Casă
Declaraţie de radiere ipotecă imobiliară din cartea funciară
Declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager
Declarație privind acordul vecinilor pentru construcție

Declarație administrator/asociat înființare societate la Registrul Comerțului
Declarație privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social

Declarație de recunoaștere a paternității copilului
Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial
Acordul părintelui cu privire la plecarea copilului minor în străinătate
Declarația părinților pentru angajarea copilului minor

Declarație de revocare a unei procuri notariale
Declaraţie de notorietate
Declarație pierdere diplomă de bacalaureat/licență
Declarație de despăgubire a investitorului ințial al lucrării stradale/coloanei de gaze/branșamentului ce permite accesul la sistemul de distribuție gaze naturale
Invitaţie viză de şedere România pentru cetăţeni străini

In Bucuresti pentru declaratii notariale, va recomandam notariatul de mai jos.

Vizitind notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.