Deplasare Notar la domiciliu

CUPRINS

Deplasare notar la domiciliu

Sunt câteva cazuri când anumite persoane nu se pot deplasa la notar pentru a întocmi acte notariale. În aceste cazuri notarul se deplasează pentru a încheia actul respectiv. Deplasările se efectuează cu anumite condiții conform legii. Mai jos puteți citi detalii legate de actele care se semnează la deplasare, cele mai solicitate acte, pentru ce acte se fac deplasări, când se fac deplasările, ce documente sunt necesare si în ce zone se fac deplasările.
 Actele notariale se semnează la deplasare la domiciliu, bănci, spitale, cămine de bătrâni și la locuri de detenție sau arest precum și orice alte instituții.

Contactati notariate doar din localitatea dvs. Notarii au jurisdictie locala si nu se pot deplasa in alta localitate.
notar la domiciliu

Deplasarea notarială înseamnă doar luarea consimțământului celui care semnează în afara sediului biroului notarial, întocmirea propriu-zisă a actului se realizează în birou notarial. Toate etapele realizării actului, redactarea, verificarea, procedurile prealabile și ulterioare se realizează doar în biroul notarial.
Este foarte important ca părțile care doresc deplasare să fie sigure în solicitarea actului pentru că notarul face deplasarea cu actul gata redactat si nu poate face modificări la fața locului. Astfel, în cazul în care sunt necesare modificări refacerea completă a actului notarial presupune și o nouă deplasare notarială.

Procedura deplasare

Persoane care doresc deplasarea sau reprezentanții lor se prezintă la birou notarial oferind toate detaliile actului ce urmează să fie întocmit și prezintă toate documentele necesare inclusiv copie după actul de identitate al persoanei pentru care urmează să se facă deplasarea, și a martorilor dacă este cazul. Se face programarea pentru deplasare urmând ca în continuare să se pregătească actul la biroul notarial. Daca la momentul deplasării se constată ca actul nu corespunde voința persoanei pentru care se face deplasarea se revine la sediul biroului notarial, se reface actul și se efectuează o nouă deplasare care implică alt cost.

Acte deplasare

Notarul public poate încheia acte în deplasare în următoarele cazuri:

  • Când persoana nu se poate deplasa din anumite motive
  • Când persoana se află în arest sau detenție
  • Când există un număr mare de persoane care semnează actul într-un anumit loc
  • În alte cazuri justificate

Cat costa

Onorariul notariale ale actelor efectuate în deplasare includ efectuarea actului notarial la birou plus costul deplasării care variază de la caz la caz, în funcție de locul deplasării, distanța față de birou notarial, durata absentei din birou, programările biroului notarial din ziua respectivă, momentul deplasării, urgența deplasării, numărul persoanelor pentru care se face deplasarea, prezența martorilor și alți factori.
Onorariul deplasării se plătește anticipat si nu se restituie în cazul în care actul nu mai poate fi încheiat din motive diverse (persoana pentru care se face deplasarea nu a avut discernământ, pur simplu nu am vrut să semneze sau nu a fost posibilă semnarea din alți factori externi etc.)

Pentru Bucuresti va recomandam notariatul de mai jos care practica tarifele minime pe grila notariala.

Deplasare notariala

Notarul public poate face deplasarea atunci când nu se poate efectua actul la sediul biroului cu excepția cazurilor când legea nu permite acest lucru și in limita disponibilității, deplasările făcându-se fără a afecta programările existențe ale biroului notarial.
Persoana care nu se poate deplasa, pentru care se face deplasarea notarială, trebuie să aibă discernământ și trebuie sa îndeplinească aceleași condiții ca și cum s-ar fi prezenta la birou notarial.
Dacă persoana nu poate să scrie din anumite motive, de exemplu are probleme cu vederea, are afecțiuni fizice sau nu știe să scrie, sunt necesari doi martori să asiste la momentul luări consimțământului acesteia. Martorii trebuie să aibă discernământ, să fie majori și să știe să scrie și să citească. Cei care au interes direct sau indirect la semnarea actului, beneficiind de pe urma acesteia, sau sunt parte în act nu pot fi martori la semnare.
Nu se fac deplasări dacă persoana nu are discernământ sau dacă starea de sănătate împiedică luarea consimțământului la semnarea actului. Notarul care face deplasarea nu va încheia actul dacă nu va putea lua consimțământul persoanei indiferent de motiv.

Acest notariat face deplasari in Bucuresti

Când se fac deplasările

De obicei deplasările notariale să fac la sfârșit de program pentru a nu afecta activitatea biroului și programările deja existente. Deoarece durata deplasării nu poate fi estimată exact de regulă nu se efectuează mai multe deplasări în aceeași zi. Pentru orice tip de deplasare se face programare în prealabil deoarece actul trebuie să fie pregătit, redactat și verificat înainte de a se face deplasarea.

Documente necesare

Înaintea oricărei deplasări este necesară prezentarea documentelor solicitate de notar pentru fiecare caz în parte. Documentele necesare diferă de la caz la caz în funcție de tipul de act pentru care se face deplasarea.

Cazurile deplasări notariale:

Deplasare penitenciar

Deplasările la poliție sau la penitenciar se fac doar cu programare în prealabil. De regulă programare prealabilă este necesară pentru orice deplasare, mai ales în acest caz biroul notarial trebuie să solicite la rândul său o programare la instituția unde urmează să se facă deplasarea, pentru a avea acces la persoana în cauză.


Pentru persoanele în arest este necesar acordul procurorului pentru că arestatul să poată semna actul solicitat și pentru ca notarului public să i se permite accesul în instituție.
Menționam ca în aproape toate cazurile programările nu se pot face în aceeași zi, la unele instituții programarea fiind posibilă cel mai devreme în două zile.


Deplasările la persoane aflate in arest sau detenție pot fi făcute doar în limita disponibilității instituțiilor respective și de aceea necesită o flexibilitate ridicată din partea notarului, deoarece nu se pot efectua la sfârșit de program ci doar în timpul programului de lucru al instituției respective. Chiar și cu programarea exactă la această instituție timpul de așteptare este de regulă foarte mare, acest lucru afectând programările notarului din respectiva zi.

Alt inconvenient pentru notar este că la intrarea în instituție toate telefoanele sunt oprite la intrare așa că în perioada de așteptare notarul pierde orice legătură cu biroul notarial, clienții sau cu orice altă persoană. De asemenea deplasarea la aceste tipuri de instituții prezintă risc și disconfort ridicat datorită mediului înconjurător.

În asemenea instituții riscul de panică sau situații care pot periclita siguranța sau sănătatea notarului public este destul de ridicat.

Deplasare spital

Deplasările în spital se pot face de regulă în salon sau în rezervă. Deplasările făcute în rezervă unde sunt și alți pacienți necesită acordul spitalului și informarea celorlalți pacienți din salon. Pentru a nu deranja alte persoane din salon este recomandată mutarea temporara pacientului într-o rezervă.

Deplasare cămin de bătrâni

Deplasarea la căminele de bătrâni se poate face numai după ce solicitantul a obținut acordul cu privire la deplasarea notarială. Este important ca ora deplasării să nu se suprapună cu perioadele de masă sau odihnă pentru a nu se crea disconfort celorlalte persoane din cămin.

Incheiere contract întreținere

La semnarea contractelor de întreținere prin care persoanele vârstnice își înstrăinează bunurile în vederea îngrijirii si întreținerii, persoanele pot fi asistate la cererea lor sau din oficiu de un reprezentant al autorității tutelare. Persoanele care solicită acest tip de deplasare trebuie să se asigure că reprezentanții autorității tutelare sunt dispuși să efectueze deplasarea.

Intreaba Notar​

13 Intrebari
votate
recente vechi
Intrebari context
Vezi toate intrebarile

București-Ilfov

Consultație Notarială Gratuita Online*

Whatsapp

Email

*valabil Bucuresti-Ilfov
in luna iunie

*Consultanța notarială se concentrează pe asistența și îndrumarea în vederea încheierii actelor notariale și poate să nu se aplice în mod automat la alte birouri notariale. Fiecare situație legală este unică, iar interpretarea și aplicarea legii într-un anumit context poate varia în funcție de circumstanțele specifice.

Alegeti metoda preferata de contact:*

Whatsapp

Email

*valabil doar in Bucuresti-Ilfov.

*Valabil doar defunctul a avut ultimul domiciliu in:
Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Ciorogarla, Domnesti, Magurele, Jilava, Darasti-Ilfov, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Berceni, Popesti Leordeni, Glina, Dobroesti, Pantelimon, Cernica, Branesti.

Whatsapp

Email

-19%

Taxe cu 19% reducere*

Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.

Notariat neplatitor de TVA

Programari limitate

*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna iunie

Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.

;