Legalizare acte

CUPRINS

legalizare acte

Pentru legalizarea copiei unui act, este necesar să prezentați la notariat originalul documentului respectiv. Înscrisul a cărui legalizare se solicită va fi fotocopiat la biroul notarial sau, după caz, va putea fi utilizată copia furnizată de client pe care notarul public o va confrunta cu originalul. Copia legalizată a înscrisului îi permite titularului să îşi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui document decât cel original.

Oricine poate solicita legalizarea copiei de pe un act original la notariat, chiar dacă documentul nu îi aparţine. De asemenea, nu se verifică identitatea, domiciliul sau capacitatea solicitantului.

Acte care se pot legaliza

 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie
 • certificat de deces
 • certificat de divorţ
 • foaie matricolă
 • diplomă de bacalaureat
 • diplomă de licenţă
 • diplomă de masterat
 • permis de conducere etc.
 • carte de identitate, buletin
 • cazier judiciar
 • contract de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.
 • testament autentic
 • certificat de moştenitor
 • certificat de divorţ notarial etc.
 • testament olograf
 • diverse contracte pentru care legea nu impune forma autentică (împrumut, comodat, închiriere etc.)
 • extrase de cont și altele
 • carte de identitate autovehicul
 • talon auto etc.

Acte care nu se pot legaliza

 • hotărârea judecătorească (sentință, decizie etc.);
 • copia legalizată eliberată de la arhivele statului;
 • copia certificată pentru conformitate de alte entităţi, inclusiv de arhivele Camerelor Notarilor Publici
 • pașaport.

Pentru legalizari in Bragadiru:

Documentul a cărui legalizare notarială o solicitaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ:

 • să fie original – notarul nu poate face legalizarea doar în baza unei copii, chiar dacă este deja legalizată notarial sau „conformă cu originalul”. De exemplu, nu se pot legaliza la notariat: hotărârile judecătoreşti, copiile legalizate de la arhivele statului, copiile certificate pentru conformitate de alte entităţi, inclusiv de arhivele Camerelor Notarilor Publici);
 • să fie lizibil şi fără corecturi, completări, ştersături, cuvinte tăiate, modificări sau alte particularităţi. Totuşi, copia înscrisului va putea fi legalizată dacă aceste particularităţi sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care l-a întocmit sau, după caz, semnătura părţilor;
 • actul original prezentat să nu conţină mai multe pagini nenumerotate sau fără elemente de legătură între ele;
 • documentului original să nu îi lipsească pagini esenţiale în lipsa cărora înţelesul înscrisului ar putea fi denaturat (ex.: prima pagină a unei cărţi de muncă sau foi matricole).

Valabilitate

Copiile legalizate la notariat rămân valabile și după mai mult timp, nu au un termen de valabilitate.

Legalizare sau autentificare?

Legalizarea copiei unui document nu trebuie confundată cu autentificarea.

 

Autentificarea înscrisurilor = ansamblul actelor şi operaţiunilor realizate de notarul public prin care se conferă actelor şi documentelor scrise calitatea de înscrisuri autentice.

 

Act autentic = înscris care a fost întocmit de un notar public ori de altă autoritate competentă, care a fost citit, verificat şi atestat de către acesta în prezenţa părţilor, potrivit procedurii prevăzute de lege. Pentru unele acte juridice – contractul de donaţie, contractul de vânzare-cumpărare referitor la bunuri imobile etc. – legea prevede obligaţia încheierii lor numai în formă autentică.

Pe lângă înscrisurile supuse procedurii de autentificare, legea recunoaşte valoarea de act autentic şi altor înscrisuri (de ex: hotărârile judecătoreşti). Contractul de vânzare a unui bun mobil se poate face și sub semnătură privată și de obicei nu se face la un notar.

De asemenea, doar actele redactate de notarii publici și alte autorități publice au valoare de înscris autentic, nu și cele redactate de către avocați (o altă confuzie des întâlnită în practică).

 

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri = reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere și legalizarea respectivei copii de către notarul public. Copia legalizată a înscrisului îi permite unei persoane fizice sau juridice doar să îşi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui document decât cel original.

București-Ilfov

Consultație Notarială Gratuita Online*

Whatsapp

Email

*valabil Bucuresti-Ilfov
in luna mai

*Consultanța notarială se concentrează pe asistența și îndrumarea în vederea încheierii actelor notariale și poate să nu se aplice în mod automat la alte birouri notariale. Fiecare situație legală este unică, iar interpretarea și aplicarea legii într-un anumit context poate varia în funcție de circumstanțele specifice.

Alegeti metoda preferata de contact:*

Whatsapp

Email

*valabil doar in Bucuresti-Ilfov.

*Valabil doar defunctul a avut ultimul domiciliu in:
Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Ciorogarla, Domnesti, Magurele, Jilava, Darasti-Ilfov, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Berceni, Popesti Leordeni, Glina, Dobroesti, Pantelimon, Cernica, Branesti.

Whatsapp

Email

-19%

Taxe cu 19% reducere*

Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.

Notariat neplatitor de TVA

Programari limitate

*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna mai

Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.

;