Calculator Taxe Notariale 2019

Selectati ce doriti sa calculati.

       

Calculatorul are cursul valutar oficial BNR 1€ = 4.7260 lei actualizat astazi 20 iunie.

Singurul calculator online de Taxe Notariale folosit de notari, care este corect si la zi dupa norma privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici din Romania.

În prezent, onorariile pentru serviciile notariale sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C din data de 06.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011. În virtutea faptului că notarul public a fost învestit cu exerciţiul autorităţii de stat, a primit totodată obligaţia şi răspunderea de a colecta şi vărsa anumite taxe şi impozite pentru stat, sume care nu au legătură cu onorariul notarial.
Astfel, în funcţie de tipul actului solicitat, părţile pot plăti, pe lângă onorariul notarial şi alte sume, pe care notarul doar le încasează pentru a le vira ulterior beneficiarilor, dar care sunt denumite popular şi impropriu tot “taxe notariale”, şi anume:

  • impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, care, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este datorat statului de către persoana fizică care transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri şi construcţii);
  • tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 39/06.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr,. 253/16.04.2009;
  • taxa pe valoarea adaugată, în cuantum de 19%, cf. prevederilor art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificaile si completarile ulterioare, care se adaugă la onorariul notarial datorat;
  • tarifele pentru verificările şi înscrierile efectuate în Registrele unice administrate de U.N.N.P.R., conform dispoziţiilor Codului civil;

2
Intrebari si raspunsuri

In cazul de vanzare-achizitie imobil, cine suporta cheltuielile notariale: vanzatorul sau cumparatorul?

Buna ziua,
Taxele notariale (onorariul notarial si taxa de intabulare in cartea funciara) sunt suportate de cumparator. Vanzatorul are de achitat extrasul de carte funciara pentru autentificare si impozit catre stat, daca pretul vanzarii este de peste 450.000 lei.
Va multumim pentru intrebare

Intreaba Notar

7

Intreaba Notar despre:

Birou Notarial angajeaza

vezi detalii >