Vanzare imobil la Notar

Vânzarea oricărui imobil (teren, casa, apartament, spațiu comercial, etc) se face doar prin intermediul unui notar.

1. Pentru a va face recomandari personalizate legate de tranzactia imobiliara pe care vreti sa o faceti, raspundeti la urmatoarele intrebari:

Documentele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare sunt următoarele:

•  acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ;
•  acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc.);
•  documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;
•  certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile;
•  certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
•  în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.);
•  ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

6
Intrebari si raspunsuri

Moisescu Nicolae

Buna ziua,
se poate vinde un peocent de 87.5 dintr-um imobil?

Multumesc

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Sigur, daca intregul imobil din care vindeti este intabulat si are cadastru.
Va multumim pentru intrebare.

Popescu L,

In cazul in care imobilul nu a fost locuit in ultimii 3 ani si au fost sistate platile la utilitati ce chitanta as putea duce?
Nu am pastrat facturile sau chitantele din ianuarie 2016.

Multumesc anticipat pentru raspuns.

👑 notariate.ro

Buna ziua,
Se face mentiune ca imobilul nu este racordat la utilitati si atunci nu trebuie sa mai aduceti nicio dovada sau se aduce o adeverinta de la furnizor prin care se spune ca este sistata furnizarea pentru imobilul dvs.
Va multumim pentru intrebare.

Moldovan gheorghe

Cum este mai ieftin sa vinzi o casa tu dau printr o agentie si care sint taxe pe care trebuie sa le platesti tu vinzatorul in cele doua cazuri

👑 notariate.ro

Buna ziua,
Comisionul este diferit de la agentie si agentie insa strict din punct de vedere notarial ceea ce plateste vanzatorul este la fel indferent de modul in care ati gasit cumparatorul, respectiv extrasul de carte funciara pentru autentificare. Daca vanzarea depaseste 450.000 lei vanzatorul achita si impozit catre stat.
Va multumim pentru intrebare.

*Pentru intrebari private ne puteti contacta la sectiunea Contact.