Testament sau donatie

testament sau donatie

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Testament sau donatie? Diferenta intre testament si donatie Deși atât testamentul cat și donația sunt considerate liberalității în Codul Civil, deoarece se fac mod dezinteresat și fără a pretinde altceva în schimb există o serie de diferențe între cele două acte juridice. La încheierea testamentului trebuie să fie prezent doar […]

Contractul de donatie

contractul de donatie

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Contract de donatie Ce este contractul de donatie? Contractul de donație este acel mod de transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil prin care una dintre părți, în mod dezinteresat și gratuit, fără a primi ceva în schimb, transferă altei părți proprietate asupra bunului său. Sub sancțiunea […]

Contract de intretinere

contract de intretinere

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Contract de intretinere Ce este contractul de intretinere? Contractul de întreținere reprezintă o modalitate de dobândire a dreptului de proprietate prin încheierea unui contract în care una dintre părți transferă proprietate asupra unui bun iar cealaltă parte se obligă să efectueze prestații de întreținere și de îngrijire a celeilalte părți […]

Iesirea din indiviziune

iesirea din indiviziune

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Iesirea din indiviziune Ce inseamna iesirea din indiviziune Ieșirea din indiviziune presupune ca două sau mai multe persoane care dețin împreună dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil doresc să înceteze a mai fi proprietari în cote abstracte și optează pentru a li se atribui în exclusivitate o […]

Dreptul de preemtiune

dreptul de preemtiune

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Preemptiunea Dreptul de preemptiune Dreptul de  preempțiune este acea posibilitate a unei persoane fizice sau juridice precum și a statului român de a dobândi imobile terenuri sau construcții cu prioritate față de orice alți cumpărători. Dreptul de preempțiune poate să fie constituit prin lege sau printr-un act (prin convenția părților). […]

Superficie – Drept si Contract

superficie

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Superficie Superficia reprezintă un drept de proprietate asupra construcțiilor sau oricăror altor lucrări efectuate pe terenul aflat în proprietatea altei persoanei. Astfel, cel ce construiește (superficiar) este proprietar asupra construcției edificate pe sau în subsolul terenului, fără a fi și proprietar al terenului, ci doar utilizator. Trebuie reținut ca fiecare […]

Cesiune – Contract si Creanta

cesiune

CUPRINS Actualizat 26 ianuarie 2022 Cesiune Ce inseamna cesiune Cesiunea reprezintă în sens juridic un contract prin care se transmite o creanță (o datorie), de către un creditor către altul, de obicei cu plata unui preț. Astfel datornicul (debitorul) va trebui sa restituie datoria sa unui alt creditor decât cel initial, făcându-se astfel o substituire. […]

Cat costa actele de vanzare cumparare casa

cat costa actele de vanzare cumparare casa

Cand vorbim de “trecerea” unei case (imobil) pe numele altei persoane, vorbim despre transferul de proprietate al respectivului imobil printr-un contract de vanzare la notar.

Cat te costa sa treci o casa pe numele tau

cat te costa sa treci o casa pe numele tau

Cand vorbim de “trecerea” unei case (imobil) pe numele altei persoane, vorbim despre transferul de proprietate al respectivului imobil printr-un contract de vanzare la notar.