Uzufruct Viager

uzufruct

CUPRINS Actualizat 3 februarie 2022 Uzufruct la Notar Uzufruct dex Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a se bucura de bunurile (mobile sau imobile) ce sunt proprietatea altuia și de a le culege fructele naturale, industriale și civile, întocmai ca însuși proprietarul lor, însă cu îndatorirea de a le conserva substanța (art.703 Cod […]